Er Søgeord i Title Tag vigtigt?

Når man arbejder med performance marketing, herunder SEO, er man konstant nødt til at være sit eget arbejdes største kritiker. Det man har set virke og prædiket i går, kan i morgen være forældet og ineffektivt.

I SEO kredse har der fornyligt været stor debat om, hvorvidt en sides primære søgeord bør indgå i en sides titel. Debatten var foranlediget af Christian Højby’s undersøgelse heraf, som kan læses her.

Christian konkluderer, at indsættelsen af ens primære søgeord i titel tagget ikke har nogen effekt og at det vigtigste, når det kommer til Title Tags er at formulere noget, der hhv. fanger opmærksomheden i SERP, repræsenterer en sides indhold og giver en lyst til at klikke sig ind på ens side, evt. ved hjælp af et tydeligt call-to-action.

Jeg er fuldstændig enig i den tilgang.

Når det er sagt, mener jeg også, at Christians “findings” ikke udelukker at man fortsat indsætter sit primære søgeord i Title Tagget. Det skal blot stadig overholde ovennævnte best practice og det er dette jeg rådgiver mine kunder til.

Korrelationsstudier på netop SEO er hyper komplekst. Der er mange variabler, når man vil sammenholde hjemmesider og isolere et enkelt element af SEO for at vurdere dets relative effekt.

Derfor bør der også lyde en opfordring til at huske at tage udgangspunkt i jeres egen aktuelle konkurrencesituation. Hvis i kan se noget virker, så lad være med at lave det om.

Der skal lyde en tak til Christian for det store arbejde. Det var lærerig læsning og en konklusion, der var svær at sluge. Hvis man arbejder databaseret er der dog ingen vej udenom..

id ipsum dolor mi, ut eget Nullam consequat. elementum massa dolor. facilisis